Om Osteopati

Osteopati grundades utav läkaren Andrew Taylor Still 1874, han menade att om all cirkulation i kroppen och nervsystemet fungerar obehindrat kan inga sjukdomar få fäste i kroppen. Första skolan startades av Still 1892 i Kirksville, Missouri USA.

Osteopati är en manuell behandlingsform där grundprincipen är den att rörelseapparaten med muskler, leder, skelett samt organ tillsammans med cirkulationen och nervsystemet är en enhet och arbetar alltid tillsammans. Anatomiskt så är all kroppsvävnad omsluten av bindväv eller fascia, vilket gör dem direkt angränsade och ömsesidigt beroende av varandra.

När man säger att kroppen är en enhet så menar man att även om man har hälsan, och man råkar ut för en skada eller en obalans, stressfaktor, felställning, spänningsproblem eller någon förändrad aktivitet i kroppen i ett område. Så påverkas även hela rörelseapparaten och förändrar strukturen och funktionen i hela organismen. Osteopaten använder principen att kroppen är en enhet, och behandlar patientens hälsa som en helhet som har avvikit från att ha varit hälsosam, till att sjukdom eller någon obalans har blivit följden.

Osteopatiska principer:

  • Kroppen är en enhet.
  • Kroppen är kapabel till självreglering, självläkning, och att bevara sin hälsa.
  • Struktur och funktion relaterar till varandra.

Läs mer