Satsa på dina anställdas hälsa och välmående genom företagsfriskvård!

Osteopatbehandling på ert företag är både förebyggande, rehabiliterande samt välgörande för er personal.

Jag har arbetat under en längre tid ute på företag med friskvård, dels genom osteopatbehandlingar samt energimassage/idrottsmassage med mycket goda resultat.

Friskvård för anställda är ett enkelt sätt att öka vinsten i ert företag genom att det minskar sjukfrånvaron samt att en välmående individ arbetar mycket bättre.

Jag besöker ert företag och utför behandling på plats, ni står för lämplig lokal för behandlingen och jag tar med det material som behövs.

Varje behandling journalförs för bästa möjliga uppföljning.